Plaatsbeschrijving

Problemen door schade bij uittrede huurder, bij aankoop van een woning en de eigenaar blijft nog een tijdje wonen, of bij werken door uw gebuur en u vreest voor schade aan uw woning, laat een plaatsbeschrijving opmaken.

Wat is een PlaatsBeschrijving (PB) ?

Een plaatsbeschrijving is een woordelijke momentopname op schrift gesteld van de toestand van een gebouw.  De PB beschrijft de inhoud, toestand, plaatsing en werking van de verschillende belangrijke elementen aan en binnen het gebouw.  Een PB start meestal met de voorgevel en eindigt met de kelders.  Elke kamer in het gebouw wordt gezien als een kubus, met een noord-, west-, oost- en zuidmuur, tezamen met een plafond en vloer.  Daarbij komen de gevels, de traphal, het dak, enzovoort.  Ook de elementen binnen zo’n kubus zoals ramen en deuren, vaste kasten in de keuken, toestellen (verwarming), lichtpunten, nuts- en watervoorzieningen worden beschreven op plaats, soort, type en werking.

Wat bevat een PB ?

De PB vermeldt de toestand van elk element dat dient beschreven, de aard van het materiaal, de staat van het materiaal en mogelijke beschadigingen.  Een voorbeeld, de zuidmuur is behangen met netvlies, beschilderd in witte verf een vijftal jaren oud met een scheur beginnend op 25 cm van de westmuur en op een hoogte van 50 cm, ongeveer 20 cm lang.  De plaats is evenzeer belangrijk, het zou niet de eerste eigenaar zijn die een lichtpunt bij uittrede van de huurder ofwel mist, ofwel verplaatst ziet, waardoor een probleem voor de volgende huurder ontstaat om daar licht te hangen.  Alle kasten worden geopend en gesloten ter controle of de deuren naar behoren werken, alsook de elektriciteitspunten indien stroom aanwezig, en de andere nutsvoorzieningen indien mogelijk.  Neem daarbij een grote hoeveelheid foto’s en je hebt een klaar en duidelijk overzicht over inhoud, toestand en de werking van de verschillende elementen aan en van het gebouw.

Welke soorten PB zijn er?

 • De meest gekende omdat deze door de wet verplicht is, is de PB bij intrede (en uittrede) van een appartement of woning door een huurder. Deze kan opgesteld worden door eigenaar en kandidaat huurder, door beide ondertekend en gedateerd.  Deze PB’s worden, in geval van betwistingen, zeer argwanend door de vrederechter bekeken.  Beter is zo’n PB te laten opstellen door een ervaren iemand.
  Het verschil tussen de toestand bij in- en uittrede wordt de schade genoemd en geeft meestal aanleiding dit discussies tussen eigenaar en huurder.  Een PB bij intrede dient geregistreerd te worden, tezamen met het huurcontract.
 • Ook bekend is de PB bij werken. Uw gebuur breekt het huis naast u af en er ontstaan scheuren in uw aanpalende zijgevel.  Best is dat u overeenkomt met de gebuur dat er op voorhand een PB wordt opgemaakt, waarna bij eventuele schade het verschil kan vastgesteld worden, en begroot.  De lezer begrijpt dat dit soort PB’s met de hoogste nauwkeurigheid dienen opgemaakt.
 • Een minder gekende is de PB bij verkoop. Het compromis is getekend, het huis staat leeg of is nog bewoond door de vorige eigenaar, en deze toestand blijft tot de akte is verleden, of de eigenaar vertrekt na afgesproken periode.  In de tussentijd kan er veel veranderen aan de woning, er kan extra schade ontstaan door verborgen gebreken of externe invloeden zoals overmatige regen, overstromingen, of veroorzaakt door een vorige eigenaar die vindt dat niet alle afspraken zijn nagekomen en deze extra schade zelf veroorzaakt.
 • Nog minder gekend is de PB van een specifieke toestand zoals een afgebroken kraan, een niet werkend toilet, schimmel op de muur. De huurder heeft de eigenaar schriftelijk reeds in kennis gesteld van het mankement, de eigenaar weigert dit te repareren en een confrontatie voor de rechtbank is nakend.  Dan zal een korte PB nuttig zijn.

Waar dient het voor?

Voor allerlei zaken, afhankelijk van het soort plaatsbeschrijving.

 • PB bij uittrede, het verschil geeft de schade aan, en als bemiddelaar tussen eigenaar en huurder wordt deze begroot aan de hand van eenheidsprijzen, wordt elke soort schade toegewezen aan één van de partijen, en een saldo opgemaakt waarbij vooral het schadesaldo van de uittredende huurder belangrijk is omdat meestal overeengekomen wordt dat af te trekken van de waarborg.
  De stand van de meters wordt opgenomen, de sleutels afgegeven, de PB wordt ondertekend en beide partijen gaan tevreden met hun leven verder zonder pijnlijke verdere rechterlijke stappen.
 • PB bij intrede, dit wordt meestal gemaakt bij de eerste verhuring van het eigendom en naarmate er meerdere uit- en intredes zijn, worden deze als addendum toegevoegd of verwerkt tot een geheel.
 • De PB bij werken verklaart zichzelf voor een groot gedeelte, banken en verzekeringen sturen dan meestal een expert die de schade begroot maar om dit juist te kunnen doen vragen zij dan meestal naar de PB van de toestand voor de schade en weinigen kunnen dit voorleggen met alle gevolgen van dien.
 • PB bij verkoop, om zeker te zijn dat er geen schade aan het aangekochte pand wordt veroorzaak., Ook banken zijn geïnteresseerd in zo’n PB om bij te voegen tot het beschouwingsdossier van de lening(en). Zeker bij de aankoop-  of de renovatielening.
 • De PB van een specifieke toestand kan voor veel zaken dienen, gaande van schade, het niet werken van een installatie of verkeerd gebruik of gedrag van en door anderen ten opzichte van u. Een PB kan uw verklaring bij politie ondersteunen.

Hoeveel kost het?

Dit is afhankelijk van de soort PB, de nauwkeurigheid ervan, of er veel beschadigingen zijn (dienen allen opgemeten en gefotografeerd te worden), het aantal kamers en de grootte van de woning, of er bemiddeld wordt tussen partijen, een schadesaldoe dient opgesteld, of de PB verdedigd dient te worden voor de rechtbank, of er op regelmatige tijdstippen dient teruggekomen te worden (bij scheuren en barsten bv.)

 • Een eerste PB bij intrede dient zo nauwkeurig mogelijk te zijn en brengt veel werk met zich mee. Reken op 1 uur per kamer bij bezoek, beschrijving, opmeting en het nemen van foto’s inclusief.  Daarbij komt het uittypen en bezorgen ervan aan de eigenaar.  Reken op een startprijs van 300 euro voor een appartement met 2 slaapkamers.
 • Bij uittrede dient de PB van intrede gecheckt te worden, eventuele verschillen genoteerd, een saldo van de schade opgesteld, een overeenkomst voorgelegd aan eigenaar en huurder, meterstanden opgenomen, sleutels overhandigd, enzovoort. Reken voor een eenzelfde appartement op een 200 euro bij “normale” schade en sleet.
 • De PB bij werken is meer afhankelijk van de te beschrijven aantal vierkante meters, de aard van het gebouw, soort (begin)schade, enzovoort. Soms kan hiervoor een vaste prijs gegeven worden, soms gebeurt dit aan de hand van het aantal werkuren en de prijs hiervoor.  Aarzel niet om een offerte te vragen.
 • De PB bij verkoop is afhankelijk van de grootte van de woning, de toestand ervan en de gevraagde nauwkeurigheid van beschrijving. Reken op een minimum richtprijs van 300 euro..
 • De PB bij specifieke toestand is afhankelijk van wat er beschreven moet worden, is dit éénmalig of dient er regelmatig teruggekeerd te worden zoals bij het opzettelijk parkeren van een vreemd voertuig op uw staanplaats. Ook hier is een afspraak van de prijs mogelijk.

Aanvraag tot Plaatsbeschrijving

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn

Inhoudsopgave