EPC Niet-Residentieel

Vanaf 1/1/2023 dient bij verhuren van een commercieel pand een EPC type D, oftewel een EPC Niet-Residentieel, afgekort EPC NR opgesteld indien het geen industrie, landbouw of residentie betreft.

Er is keuze uit een kNR (klein Niet-Residentieel) voor panden groter dan 50 m² maar kleiner dan 500 m² en passend in een (commercieel) geheel niet groter dan 1000 m².

Ofwel kiest men voor een Niet-Residentieel, vooral voor grotere panden, bij overdracht of verhuur.  Vanaf 1/1/2026 dient elk groot NR gebouw een EPC NR te hebben

Wenst u een EPC Niet-residentieel aan te vragen? Klik hier

Wat is het verschil tussen kNR en NR ?

Het EPC kNR leunt nog het meest aan bij het EPC Residentieel, in die zin dat hier gekeken wordt naar de bouwmaterialen en hoe deze te verbeteren, alsook de opwekkers van warmte of koeling tezamen met hun afgiftesystemen en hoe deze te verbeteren.

Na inspectie en invoering in de Energieprestatiedatabank verschijnt er het EPC-getal op het certificaat, en wordt er gevraagd een getal te halen onder de 300, dit komt overeen met label C binnen de 5 jaar.  Dit is goed haalbaar mits goede isolatie, verbeterd glaswerk, een betere gasbrander bijvoorbeeld.

Bij overdracht of verhuur komt er bij deze verplichting de vraag naar verbetering van warmte én koeling, dakisolatie en glaswerk binnen de 5 jaar.

Het EPC NR kenmerkt zich door een energielabel en een energiescore.

Het energielabel houdt vooral rekening met de energiestromen in- en uitgaand, de opwekkers en hoe dit kan verbeterd worden.  Dit kan door verbetering bestaande installaties, installatie van een warmtepomp, zonneboiler, PV, of door extra installaties.  In het energielabel staat hernieuwbare energie (HE) centraal en in de teller van de breuk.  Onderaan, in de noemer, vinden we het totale verbruik wat inhoudt, het verbruik van HE plus het verbruik van gas of elektriciteit bijvoorbeeld.

Deze breuk geeft dan een percentage aan dat omgezet wordt in een energielabel.

Het verbeteren van het energielabel richt zich dan vooral op het vergroten van de hernieuwbare energie door verbetering of extra installaties, en langs de andere kant het verminderen van het totale verbruik, door aanpassing gedrag van de gebruiker en/of betere isolatie van de gebouwschillen, bijvoorbeeld.

Er wordt ook een energiescore toegekend van het pand, deze is een beetje vergelijkbaar met de score bij het EPC Publieke Gebouwen maar niet echt.  Er worden veel abstracties en afrondingen gebruikt, maar in de toekomst, als er meer en meer EPC NR’en zullen zijn, kan aan de hand hiervan door een toekomstige eigenaar/huurder een vergelijking mogelijk zijn tussen panden op basis van hun EPC NR.  De energiescore richt zich meer op de gebouwschillen en dat is wel vergelijkbaar, anders dan gedrag en opbrengst HE op een bepaalde plek.

Ook bij het EPC NR is er een renovatieverplichting waarbij vooral het energielabel gehanteerd wordt.  Ook hier staan warmte en koeling, isolatie en glaswerk centraal maar bijkomend wil men tegen 2050 CO² neutrale panden.  Men denkt aan label E tegen 2030, en daarna stelselmatig zakkend naar A, wat 0% fossiel brandstofverbruik inhoudt.

Wat wordt er gemeten bij kNR en bij NR ?

Bij kNR kijkt men vooral naar zuinig omgaan met energie, niet zozeer naar HE.  De werkwijze is vergelijkbaar met het bezoek ter plaatse van een appartement, het kijken naar de verwarmingsinstallatie, kijken naar isolatie, opvragen facturen van renovatie, verlichting, enzovoort.  Natuurlijk, inbreng van HE telt zeker mee in het EPC getal.

Bij NR is HE het belangrijkst, hiervoor kijkt men nauwlettend naar de verbruiken, de opgewekte energie en de energiestromen.  Opwekkers en installaties voor koelte en warmte hebben de nodige aandacht maar minder naar schildelen en hun isolatie en glaswerk

Wanneer is het kNR ingevoerd ? En NR ?

Het kNR is verplicht voor handelszaken groter dan 50 m² (zie vroeger) vanaf 1/1/2020.

Het EPC NR treedt in werking vanaf 1/1/2023 voor nieuw te verhuren panden, of bij overdracht.

Geldigheid kNR en NR ?

Het kNR is 10 jaar geldig maar dit zal in de toekomst 5 jaar worden, net zoals bij het EPC NR.

Buiten de renovatieverplichting, zijn er nog andere zaken waarmee rekening dient gehouden ?

Zoals gezegd zal in de toekomst alles verstrengen en verlopen naar een CO² neutralitieit.  Het label C voor een kNR zal dit ook ondergaan, af te wachten is of dit binnen 5 of 10 jaar gebeurt, maar hier mag rekening mee gehouden worden.

Bij het EPC NR dienen de verbruiken ingevoerd bij het begin, zijn deze er niet dan krijgt het pand label X waarmee men onbepaald aangeeft.  Daarna dienen de verbruiken minimum op jaarbasis gemeten te worden zodat deze bij vernieuwing van het certificaat kunnen opgenomen worden, en ook bekeken worden op anomalieën.

Dit houdt ook in dat de energiedeskundige tracht de juiste adviezen naar de toekomst te geven, eventueel de verbruiken mee opvolgt en de eigenaar bijstaat in het verminderen van gebruik van fossiele brandstoffen.

Kostprijs kNR en NR ?

Bij het kNR is eigenlijk geen echte opvolging voorzien en het is twee keer zo lang geldig als een EPC NR.  Ook valt het ergens in de prijsklasse van de grotere appartementen en woningen vanwege het vele werk, maar na afgifte en advies is het werk af.

Het EPC NR daarentegen met zijn gespecialiseerde adviezen ivm HE, de opvolging, valt in een hogere prijsklasse.  Voor een pand van rond de 600 m² mag je rekenen op een 900 euro.

Aanvraag tot EPC Niet-Residentieel

Deel deze pagina

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inhoudsopgave