Conformiteitsattest

U heeft een conformiteitsattest nodig als uw woning ongeschikt of onbewoonbaar is, en deze opnieuw wenst te verhuren.  Dit brengt een hoop werk mee zoals renovaties en herstellingen aan de woning, het juiste papierwerk, budgettering, het uitnodigen van de juiste diensten ter controle, enzovoort.  Wij helpen u hierbij.

Wat is een conformiteitsattest (CA)?

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen in Vlaanderen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft, dakisolatie bezit en dubbel glas in de ramen.  Ook moet ze aangepast zijn aan de fysieke noden van de bewoner en zeker niet overbewoond.

Ongeschikt of onbewoonbaar ?

Een onbewoonbare woning is steeds ongeschikt.  Bij onbewoonbaarheid moeten we denken dat het mensonterend is om daar te leven, bijvoorbeeld bij gebrek aan sanitair of wasgelegenheid, gaten in het dak, ramen die ontbreken.  Bij ongeschiktheid denken we eerder aan gevaarlijke elektriciteit, kapotte stopcontacten, schimmel, loshangende terrasafscherming, enzovoort.

Hoe komt men tot een CA ?

Voordat een CA opgemaakt wordt door de gemeente was het huis ongeschikt of onbewoonbaar verklaard in de gemeenteraad.  En daarvoor was er een onderzoek gebeurd door een inspecteur die een technisch verslag heeft opgesteld met alle mankementen, en dat gebruikt is in de gemeenteraad om een beslissing uit te lokken, en waarvan de eigenaar op de hoogte is gesteld.

En daarvoor was er mogelijk een klacht.  Meestal van een misnoegde huurder, maar dit kan ook een gebuur zijn die ziet dat het huis aan het verkrotten is, of inspecteurs komen langs het huis en zien bijvoorbeeld een loshangende dakgoot.  Allemaal tekenen dat er iets mis is met het pand en dit kan aanleiding geven tot een onderzoek.

Een CA komt er pas nadat alle mankementen van het technisch verslag zijn opgelost, de toestand bekeken is door de inspecteurs en besproken is in de gemeenteraad.  Daarna kan er groen licht worden gegeven tot verhuur van het pand.

Hoe bekomt men een CA ?

Wij kunnen helpen bij de eerste fase: het begin van de verkrotting.  Bekend is een eigenaar die bij het ouder worden opgenomen wordt in een dienstencentrum en zich niets meer aantrekt van zijn eigendom.  Hij ontvangt wel de huur maar laat geen onderhoudswerken meer uitvoeren.  Wij kunnen ten allen tijde naar de woning gaan kijken, de nodige werken oplijsten en indien nodig in opdracht deze laten uitvoeren.  Vaarwel loshangende dakgoot en zeurende huurder.

Als er toch al inspectie was, resulteert dit in een technisch verslag dat bekend gemaakt wordt aan de eigenaar.  Hierbij krijgt hij een periode van 6 maanden tot een jaar om de problemen op te lossen.  Ook hier kunnen wij helpen.

En tenslotte, als er een CA is dan kunnen wij, mits het oplossen van de problemen, advies en tussenkomst bieden bij het behalen van het CA.  Dit dient nauwkeurig en gepland te gebeuren vanwege de misnoegdheid bij de gemeente over het pand.

Waar dient het CA voor ?

Het conformiteitsattest is geen verhuurvergunning, maar een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen. Het is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning, tenzij de gemeente het via een gemeentelijk reglement wel verplicht. Daarvoor kunt u best bij uw gemeente informeren.

De aanvraag voor een conformiteitsattest moet ingediend worden bij de gemeente.

Een conformiteitsattest kan worden aangevraagd voor woningen die:

  • als hoofdverblijfplaats worden verhuurd of te huur of ter beschikking worden gesteld;
  • verhuurd, te huur of ter beschikking worden gesteld met het oog op de huisvesting van één of meer studenten;
  • ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard (dit om te bewijzen dat de woning opnieuw in orde is).

Hoe lang is een CA geldig ?

Een woning die vandaag volledig in orde is en aan alle woningkwaliteitsnormen beantwoordt, is dat in de toekomst misschien niet meer. Een woning vraagt nu eenmaal onderhoud en soms herstellingswerken. Ook kunnen de normen veranderen.  Een conformiteitsattest heeft daarom ook maar een beperkte geldigheidsduur.

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert.

Het conformiteitsattest vervalt sowieso als:

  • aan de woning grondige renovatiewerken worden gedaan;
  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard;
  • de wooninspectie een proces-verbaal voor de woning opmaakt

De gemeente kan via een gemeentelijk reglement de geldigheidsduur van het conformiteitsattest ook inkorten (bv. voor kamers, voor woningen met kleine gebreken, voor woningen met vochtproblemen,…)

Hoeveel kost het ?

Er is geen richtprijs op te plakken.

In fase 1 (begin verkrotting) kan een prijs gegeven worden per uur werk maar geen algemene prijs aangezien er op dat moment niet geweten is welke werken en in welke hoeveelheid deze dienen uitgevoerd.  Deze fase kan terwijl er nog verhuurd wordt.  Oplijsten van de werken, bespreken van het budget met de eigenaar, bestekken opvragen bij leveranciers, werken laten uitvoeren en opvolgen, dat kan niet gratis.  Maar is het goedkoopst van allemaal.  En houdt verkrotting tegen.

Dit geldt evenzeer voor fase 2, dan zijn wel de mankementen gekend maar wordt de herstelperiode zeer kort indien grote werken dienen uitgevoerd.  Eens de beslissing van de gemeente genomen en negatief is mag er niet meer verhuurd worden.

Voor fase 3, het behalen van het CA, geldt hetzelfde als fase 2 omdat meestal de eigenaar het pand zo snel mogelijk terug wil verhuren.

In deze fase is het kritiek om de nodige menselijke hulpmiddelen te vinden binnen een kort tijdsbestek, en vooral, klaar te zijn vóór het aangevraagde bezoek van de woninginspecteurs.  Als er iets fout loopt kan een volgend bezoek enkele maanden pas.

Ook kunnen er extra kosten ontstaan bij administratieve betwistingen, verdediging project voor de rechtbank, enzovoort.

Ons advies: probeer ons erbij te halen bij fase 1, dat bespaart hopen tijd, moeite, en vooral geld.

Aanvraag tot Conformiteitsattest

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inhoudsopgave