Advies bij huur- en koopovereenkomsten

Problemen met uw huurder/eigenaar/koper.  Nood aan advies bij verhuur of verkoop.  Uw woning is ongeschikt of onbewoonbaar verklaard.  Wij staan voor u klaar.

Wat is vastgoedadministratie (VA) ?

Dit is de administratie die gepaard gaat met alles wat er kan gebeuren met een pand.

Dit kan gaan van alle papierwerk rond:

  • Verkoop van een huis
  • Verhuur ervan
  • Herstellingen
  • Renovaties
  • Premies
  • Erfeniskwesties
  • Belastingen
  • Aanvragen tot extra werken

Wie doet de VA ?

Voor eigen woningen en kleine verhuurwoningen is dat meestal de eigenaar.  Voor grotere wooneenheden stelt men ofwel een interne of een externe syndicus aan.

Wij werken meestal met eigenaars van het eerste soort die hun woning willen onderhouden. Of het verkopen, of het verhuren ervan, van één of meerdere appartementen.  Wij adviseren hoe ze een klassement moeten bijhouden, welke documenten er nodig zijn, om de hoeveel jaar deze dienen vernieuwd te worden, enzovoort.  In samenspraak kunnen wij ook de nodige (herstel)werken op lijsten, budgetgericht denken promoten, enzovoort.  Kleine wooneenheden van minder dan 4 appartementen duiden meestal een interne syndicus aan, die wij kunnen bijstaan.

Waar dient VA voor ?

Voor het bijhouden van documenten, het op tijd vernieuwen ervan indien nodig.  Het bestellen van offertes of noodzakelijke attesten zoals het EPC Gemene Delen.  Het bijhouden van de verslagen, het opstellen van een verkoop- of verhuurdossier.

Hoe werkt ons advies bij VA ?

Wij houden de syndicus/eigenaar op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen in verband met zijn eigendom, stellen een algemeen dossier op, zorgen voor alle nodige documenten, en geven advies bij werken, en verdere administratie.

Hoeveel kost het ?

Er is geen richtprijs op te plakken.

Dit is afhankelijk van de reeds aanwezige documenten, of er een VME is, de grootte van het gebouw in functie van mogelijke werken, het aantal appartementen, de gestelde vragen.

Er kan wel overgegaan worden tot een jaarlijkse prijs voor het hele gebouw, of per appartement.

Aanvraag tot Administratieve Ondersteuning

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn

Inhoudsopgave